Close

ਫਰਦ ਆਨਲਾਇਨ

ਵਿਜ਼ਿਟ: http://plrs.org.in

ਪੰਜਾਬ ਲੈੰਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਫਤਰ

ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ , ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਸੰਗਰੂਰ
ਸਥਾਨ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸੰਗਰੂਰ | ਸ਼ਹਿਰ : ਸੰਗਰੂਰ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 148001
ਮੋਬਾਈਲ : 9814835324