Close

ਹੈਲਪਲਾਈਨ

ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ
ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 100
ਅੱਗ ਅਤੇ ਬਚਾਅ 101
ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ 102
ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ 1098
ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ 1091
ਕਿਸਾਨ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ 1551
ਪੁਲਿਸ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ 181
ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ 1073
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਲੀਫ਼ ਸੈਂਟਰ 1033
ਇੱਕ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ 112
ਰੇਲਵੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰਬਰ 139
ਐਂਟੀ ਡ੍ਰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 01672-234028
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 0172-2608746, 7087223325