Close

ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ

ਵਿਭਾਗੀ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ

Filter

ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ

ਅਹੁਦਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ01672-234004

ਜਿਲਾ ਮੁਖੀ

ਅਹੁਦਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
ਡੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਸੰਗਰੂਰ01672-234214
ਸੇਕ੍ਰੇਟਰੀ ਆਰ ਟੀ ਏ
ਡੀ ਏਮ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ01672-505387
ਜ਼ਿਲਾ ਮੰਡੀ ਅਫ਼ਸਰ01672-234064
ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੂਥ ਸੇਵਾਵਾਂ01672-233184
ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ01672-230991
ਜੀ ਏਮ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ01672-234018
ਜ਼ਿਲਾ ਸਪੋਰਟਸ ਅਫਸਰ01672-234274
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ01672-234196
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਫਸਰ01672-234097