Close

ਚੋਣਾਂ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰ ਚੋਣ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.